ประชาสัมพันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-05  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ออกปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชา เพื่อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง 2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (498)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (193) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (157) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (148) ควบคุมการทำการประมง.. (147) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (145) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (140) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (137) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (135) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (135) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (132) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (131) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (130) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (130) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (129) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (121) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (116) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (115) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (114) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (113)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120