ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-27  |   ข่าววันที่: 2020-01-17 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ 16 มกราคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง โดยนายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพัทลุง พร้อมด้วยนายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช 3 และชุดเรือตรวจเกาะหมาก 11,12 บูรณาการร่วมกับประมงอำเภอปากพะยูน,เจ้าหน้าที่เรือ 206 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอช .สทช 3) ป้องกันจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ และปลัดอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 27 นาย

ออกปฏิบัติงาน : กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

ผลการดำเนินงาน : วันที่ 16 ม.ค 63 เวลา 09.30 น ออกปฏิบัติงานรื้อถอนทำลายเสาหลักโพงพางที่ลักลอบทำการประมง จำนวน 20 ช่อง

บริเวณท้องที่ : ทะเลสาบสงขลา ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง              


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (546)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (263) ควบคุมการทำการประมง.. (231) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (202) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (195) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (193) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (188) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (187) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (182) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (182) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (182) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (179) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (177) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (170) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (170) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (164) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (164) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (162) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (154) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (152)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120