กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-23  |   ข่าววันที่: 2019-12-23 |  อ่าน: 183 ครั้ง
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครั้งที่ 2) ร่วมเสวนาและร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบ้านเกาะนางคำใต้ ม.4 และบ้านเกาะนางทอง ม.8 ต.เกาะนางตำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ทำความเข้าใจให้รู้ถึงคุณค่าจากทรัพยากรสัตว์น้ำ ปลูกจิตสำนักให้รู้จักหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านตนเอง ตลอดร่วมกันดูแล สอดส่องไม่ให้มีการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านกฎหมายการประมง ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558/2560 ณ ศาลาหมู่บ้านเกาะนางทอง ม.8 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน 54 ราย เพื่อสร้างความสามัคคีในการร่วมกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนตนเอง ให้คงความหลากหลาย และยั่งยืนตลอดไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (568)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (295) ควบคุมการทำการประมง.. (254) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (225) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (223) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (213) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (213) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (212) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (210) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (204) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (202) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (196) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (192) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (191) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (190) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (189) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (183) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (177) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (176) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (175)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120