กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-23  |   ข่าววันที่: 2019-12-23 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันฯพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครั้งที่ 2) ร่วมเสวนาและร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบ้านเกาะนางคำใต้ ม.4 และบ้านเกาะนางทอง ม.8 ต.เกาะนางตำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ทำความเข้าใจให้รู้ถึงคุณค่าจากทรัพยากรสัตว์น้ำ ปลูกจิตสำนักให้รู้จักหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านตนเอง ตลอดร่วมกันดูแล สอดส่องไม่ให้มีการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านกฎหมายการประมง ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558/2560 ณ ศาลาหมู่บ้านเกาะนางทอง ม.8 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน 54 ราย เพื่อสร้างความสามัคคีในการร่วมกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนตนเอง ให้คงความหลากหลาย และยั่งยืนตลอดไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (533)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (234) ควบคุมการทำการประมง.. (202) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (185) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (176) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (169) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (168) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (168) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (164) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (163) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (162) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (160) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (159) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (153) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (150) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (147) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (145) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (145) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (134) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ยินดีต้อนรับ.. (132)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120