เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง 

ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุนย์ฯ


เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง  เพื่อให้การจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และเพื่อให้ท่าเทียบเรือประมงปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!