บุคลากรด่านตรวจประมงหลังสวน
นางประมัยพร ทองคณารักษ์

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน)
    


นายนริศ เกตจงกล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายพีระ อาจชัยพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
    
นายผาณิต สมนาน้อย

นายช่างไฟฟ้า
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงหลังสวน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150