เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด 

ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุนย์ฯ


เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด ซึ่งบรรจุในประเภทภาชนะที่แตกต่างกันประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เพื่อจัดเก็บไว้กับคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเอกสารสำหรับอ้างอิงคำนวณน้ำหนักย้อนกลับ จากการนับจำนวนภาชนะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!