ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่

 ด่านตรวจประมงหลังสวน

ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่ 

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet

 เผยเเพร่: 2017-11-09  |   ข่าววันที่: 2017-11-09 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ตามประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าปากตะโก.. (700)  ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร.. (511) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (504) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง.. (492) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (483) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (ก.พ.61) .. (481) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) .. (463) คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ.. (456) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ก.พ.61) .. (455) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง.. (448)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงหลังสวน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150