ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566       เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2566 นำโดยเจ้าหน้าที่ของ ศพจ.สมุทรปราการ นางสาวศศิธร  ขันธ์ทองตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง รับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ในกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ จำนวน 10 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655