ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน  กุมภาพันธ์  2566..คลิก

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้
นางพรชนก  ชุมคง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมงานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ของนายสุธีร์  แป้นสมบูรณ์ ม.๔ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และศูนย์ ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลานิล รวม จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยบ่อภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

รายละเอียด        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216  email  ifsamutpra@hotmail.com  โทรศัพท์ 02 7071655  FAX 02 7071655
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6