บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

นายบุรฉัตร จันทกานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ
(นักวิชการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายอาคม เล็กน้อย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางพรชนก ชุมคง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวสรรษณี คงอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082-4281216   โทรสาร 02 7071655      ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655