ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655