ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีปลาตาย
ในบ่อของหมู่บ้านปาร์คแลนด์ศรีนครินทร์ หมู่ 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นั้น ผอ.ศูนย์ฯ นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม ได้มอบหมายให้นางสาวสุปราณี สุวรรณพิทักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ดำเนินการเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655