ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 วันที่ 3,4,6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อมในการอบรมเเละมีแนวคิดพัฒนาผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 60 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655