กรมประมง...เปิดอบรมฟรี หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากเนื้อปลาบด”

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมประมง...เปิดอบรมฟรี หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากเนื้อปลาบด”  

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |   ข่าววันที่: 2021-02-21 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

กรมประมง...เปิดอบรมฟรี ?

หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากเนื้อปลาบด” ??

กรมประมง เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากเนื้อปลาบด" ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 9–11 มีนาคม 2564 และ วันที่ 16–18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับ การอบรม หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากเนื้อปลาบด” จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการหลังการจับ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด เมื่อจบหลักสูตรการอบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสแกน QR-Code ใบสมัครออนไลน์ได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 940 6130-45 ต่อ 4213-4215 รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณารับผู้เข้ารับการอบรมจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (COVID-19)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (15,680)  ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (1,852) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (1,675) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,547) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,338) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (1,252) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (1,157) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (1,145) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (1,113) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (1,101) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (1,062) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (1,000) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (942) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (931) กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร.. (900) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (871) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (852) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (843) กรมประมง...แจง รัฐเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง.. (809) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (804)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900