กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย 

ข่าวกรมประมง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

กรมประมง ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เร่งลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ภายในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
  ที่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กรมประมง ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กรมประมงของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คนโดยได้ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2560
  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบภายในย้อนกลับ (Traceability)
ในประเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะแก้ปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกช่างจริงสัตว์น้ำหน้าท่าและการอนุมัติระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ Catch Certificate ระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้าออกและระบบ Landing Declaration ของท่าเทียบเรือเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าประมงประกอบการออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ Traceability
นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆที่มีการประกอบกิจการประมงทางทะเล ให้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย เนื่องจาก เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จะทำให้เกิดระบบงานรองรับการส่งออกสินค้าทางประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการพยากรณ์สัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกขอให้มาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ได้ที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต PIPO  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7621-0280 Email:pipophuket@gmail.comหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบได้ที่www.fisheries.go.th/thaitrace ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (405)  กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย.. (321) กรมประมง...ชง ครม. เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานภาคประมง ตาม ม. 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง 2558 คาดพิจารณาภายในกันยานี้.. (305) ขอเชิญร่วมติดตามชมสารคดีชุดประมงมิติใหม่แปลงใหญ่4.0 ซึ่งจะออกอากาศทุกเวลา 17:00 - 17:30 น.ในรายการข่าวเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32.. (281) โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เขตประชาชื่น เข้าชมหอประวัติกรมประมง.. (254) ข่าวจากหนังสือพิมพ์.. (197) เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน !! กรมประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเผ้าระวังโรคปลา.. (182) ติดตามชมสารคดี ชุด "ประมงมิติใหม่ แปลงใหญ่ 4.0" ตอน รวมกลุ่มแก้ปัญหาปลานิลล้นตลาด เพิ่มช่องทางขาย “แปลงใหญ่ปลานิล” บ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ออ.. (169) อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์เรื่องเร่งผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์นำ้ประจำชาติ ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต .. (166) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2561 และสิ่งที่ต้องเตรียมมา.. (156) วันนี้ (16 ต.ค.60) เวลา 07.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวั.. (149) อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะรองอธิบดีกรมประมง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2561 (วันวิสา.. (145) กรมประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ.. (132) จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวางบ้านปลาและซั้งเชือกในทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลไทย .. (132) กรมประมงให้สัมภาษณ์สด สถานีประชาชนทางช่อง Thai Pbs เรื่อง ข้อกฎหมายในการประกาศห้ามทำการประมงจับปลากระตักในเวลากลางคืน .. (131) กรมประมง จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์.. (127) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561.. (126) รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุม The 10th Meeting of the ASEAN Fisheries Consultative.. (124) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 และสิ่งที่ต้องเตรียมมา.. (123) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤษภาคม 2561.. (117)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900