กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 426 ครั้ง
 

กรมประมง ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เร่งลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ภายในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
  ที่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กรมประมง ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กรมประมงของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คนโดยได้ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2560
  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบภายในย้อนกลับ (Traceability)
ในประเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะแก้ปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกช่างจริงสัตว์น้ำหน้าท่าและการอนุมัติระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ Catch Certificate ระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้าออกและระบบ Landing Declaration ของท่าเทียบเรือเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าประมงประกอบการออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ Traceability
นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆที่มีการประกอบกิจการประมงทางทะเล ให้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย เนื่องจาก เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จะทำให้เกิดระบบงานรองรับการส่งออกสินค้าทางประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการพยากรณ์สัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกขอให้มาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ได้ที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต PIPO  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7621-0280 Email:pipophuket@gmail.comหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบได้ที่www.fisheries.go.th/thaitrace ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (13,057)  มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (759) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (653) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (587) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (581) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (501) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (487) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (482) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (463) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (445) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (432) กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย.. (426) ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 4 ช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัวว.. (406) กรมประมงรุก!! เปิดช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ หนุนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ สู้วิกฤต โควิด - 19.. (396) กรมประมง...ชง ครม. เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแรงงานภาคประมง ตาม ม. 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง 2558 คาดพิจารณาภายในกันยานี้.. (392) ขอเชิญร่วมติดตามชมสารคดีชุดประมงมิติใหม่แปลงใหญ่4.0 ซึ่งจะออกอากาศทุกเวลา 17:00 - 17:30 น.ในรายการข่าวเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32.. (375) ตัวอย่างทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (372) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (372) กรมประมงเปิดครัวช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าในช่วงวิกฤต COVID - 19 .. (344) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (312)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900