นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ที่ปรึกษาคณะทำงาน นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายชุมเจธว์ กาญจนเกษร คณะทำงานผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เเทนจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมทางระบบ Zoom Cloud Meetings อาทิ นายกฟาร์มจระเข้ไทย ผู้แทนชมรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์จระเข้นครปฐม ผู้แทนจากกรมเจรจา ผู้แทนจากกรมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ชมรมอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนประชากรจระเข้ในธรรมชาติ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืด ในการประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 19 พร้อมทั้ง พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจระเข้ในประเทศไทย และร่างแบบข้อเสนอโครงการวิจัยการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์จากจระเข้ในระดับนานาชาติ

#กรมประมง

#นายบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  3,237   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    2,106  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,478  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   1,028  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  681  กรมประมงจัดพิธีประกาศ “ปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน” ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 คว...  603  กรมประมง...ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ “ปลากระทิงไฟ” สนองพระราชเสาวนีย์พระพันปีหล...  594  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  564  กรมประมง ร่วมสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs   489  อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ๊...  471


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ