กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและวิทยากร พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากภาคเกษตรกร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดี การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 และไม่ใช้ยาในระบบ (zero drug) ร่วมบรรยายในหลักสูตรฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การใช้ยาต้านจุลชีพในเชื้อดื้อยาอย่างสมเหตุสมผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดี และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากปัญหายาสารตกค้างและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  3,326   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    2,117  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,494  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   1,083  กรมประมง...ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs ห่วง ! ถูก...  789  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  582  กรมประมง ร่วมสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs   543  กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ   490  อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ๊...  483  กรมประมง...เตรียม Kick off เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกัน 77 สาขา...  467


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ