พิธีมอบซั้งเชือก โครงการสร้างเสริมที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


พิธีมอบซั้งเชือก โครงการสร้างเสริมที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบซั้งเชือก โครงการสร้างเสริมที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อมอบซั้งเชือกจำนวน 2,000 ชุดให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสายบุรีจำนวน 10 องค์กรชุมชน โดยมีเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการ ฯ และคณะได้เยี่ยมชมการจัดวางซั้งเชือก พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน 50,000 ตัวอีกด้วย

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,995   กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,888  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  1,323   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  1,194  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   1,037  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   940  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   745  กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การจัดการสุขภาพสัต...  486  กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ   482  สงกรานต์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล...มีเฮ !! รมว.เกษตรฯ ชงเข้มดันครม.เคาะไฟเข...  440


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ