เอกสารประกอบการประชุม พรบ. ครั้งที่ 3/2563

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

เอกสารประกอบการประชุม พรบ. ครั้งที่ 3/2563  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-12-25  |   ข่าววันที่: 2020-12-25 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,126)  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,125) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,080) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (959) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (887) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (834) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (790) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (727) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (650) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (641)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900