วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,145)  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,142) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,103) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (981) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (907) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (852) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (816) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (746) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (672) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (654)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900