ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

เอกสารประกอบการประชุม พรบ. ครั้งที่ 3/2563 ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-12-25  |   ข่าววันที่: 2020-12-25  |  97 ครั้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-10-16  |   ข่าววันที่: 2020-10-16  |  227 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (1,124)  คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (1,111) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (1,076) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (958) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (883) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (832) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (769) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (713) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (640) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900