ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด กรมประมง


รูปกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่ : Books Mobile @ Library Service" ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2019-05-13  |   ข่าววันที่: 2019-05-13  |  35 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2019-04-23  |   ข่าววันที่: 2019-04-23  |  103 ครั้ง


หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โปรดนำแก้วน้ำมาเอง


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (781)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (722) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (601) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (565) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (549) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (514) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (479) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (429) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (422) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (416) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (397) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (380) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (379) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (376) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (374) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (373) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (349) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (333) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (318) ห้องสมุดกรมประมง บริการพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2.. (245)

    Copyright © 2016-2020 ห้องสมุด กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900