เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง และนายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย พร้อมวิเคราะห์คุณภาพพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ บ่อละ 2 จุด และแนะนำคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ การแก้ไขเมื่อคุณภาพน้ำไม่เหมาะสม กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ