ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 


ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 


ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ