ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP วันที่ 6-23 มิถุนายน 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมงและนายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP ฟาร์มต่ออายุ รายใหม่ และตรวจติดตาม เพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ