ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ โดยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ นายพรหมชัย กล่อมบาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตหมู่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ