ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-28  |   ข่าววันที่: 2017-04-27 |  อ่าน: 731 ครั้ง
 

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมายตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) (ปลากระเบนน้ำจืดสวยงาม) ที่ดรากอนเรย์ อควาติค(Dragonray aquatic) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจในข้อปฏิบัติในการเพาะพันธ์ุปลากระเบนน้ำจืด รวมถึงขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าวสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307