ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัด  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-27  |   ข่าววันที่: 2017-04-26 |  อ่าน: 399 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ 2560 และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ อีกทั้งร่วมปฏิบัติงานบูรณาการ กับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก เพื่อตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแลกเปลี่ยน/ปรึกษา แนวทางการทำงานของด่านฯให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ ในการให้บริการประชาชน ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ต่อไป

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,389)  บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (1,305) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,115) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,115) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,089) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,021) ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (973) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน ด่านตรวจสินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย.. (970) ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (959) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307