ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว


ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว 


วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.50 น.
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกรีฑาพล ลันโคตร นักวิชาการประมง ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำที่แจ้งการส่งออก(สอ.1)ไปยัง สปป.ลาว ตามหลักเกณฑ์/ขอกำหนดของ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่หน้าสำนักงานด่านฯ เลขที่ 43501012726200181 เป็นอาหารสัตว์น้ำสปีด 450 พลัส จำนวน 750 กระสอบ สปีด 450 จำนวน 50 กระสอบมูลค่า 380,000 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามที่แจ้ง จึงได้ออกหนังสือรับรอง(สอ2) ให้กับผู้ประกอบการต่อไป