สถานที่ติดต่อ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

85 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร 042-467307

โทรสาร 042-467307