บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
(ชำนาญการ)
    


นายวัลลภ กองกรม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสมจิตร์ พุทธกูล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกรีฑาพล ลันโคตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสิงห์ กันหา

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายพินิจ โจนลายดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชิดชนก เตชะสาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

                 ที่ตั้ง : ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307