บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
(ชำนาญการ)
    


นายวัลลภ กองกรม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสมจิตร์ พุทธกูล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายกรีฑาพล ลันโคตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสิงห์ กันหา

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายพินิจ โจนลายดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชิดชนก เตชะสาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

                 ที่ตั้ง : ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307