นายวัลลภ กองกรม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)
(-)
    


นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร
(บุคลากรด่านตรวจประมงมุกดาหาร)
    
นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม

หัวหน้าด่านตรวจประมงอุบลราชธานี
(บุคลากรด่านตรวจประมงอุบลราชธานี)
    
นายพิชิต พรหมประศรี

หัวหน้าด่านตรวจประมงนครพนม
(บุคลากรด่านตรวจประมงนครพนม)
    


นายวัลลภ กองกรม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสมจิตร์ พุทธกูล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายพินิจ โจนลายดา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิงห์ กันหา

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307