ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2565   52   ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)    46  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   43  ตรวจเยี่ยมด่านประมงในสังกัด   35  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   34  ตรวจสอบสินค้านำผ่าน   34  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระช...  33  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   31  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด   29  ประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศฯ จังหวัดหนองคาย   28

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307