ประกาศปิดระบบ FSW และระบบ CIUU ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ.60

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ประกาศปิดระบบ FSW และระบบ CIUU ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ.60 

ข่าว-กิจกรรม


ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU)

          ด้วยกรมประมงจะดำเนินการติดตั้งระบบงานแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์และระบบปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window ไม่สามารถเปิดให้บริการได้

         กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงดำเนินการปิดระบบ Fisheries Single Window และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.01 น. ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.59 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า หากต้องขอใบออนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการ นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

          จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

                                                         

                                                              (นายถาวร  ทันใจ)                                                                     

                                         ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 28 มกราคม 2565   160   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 21 มกราคม 2565   144  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 มกราคม 2565   134  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต ...  133  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต ...  124  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2565   123  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 เมษายน 2565   120  ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสินค้าประมง ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือน มี...  111  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2565   111  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2565   104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131