ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   125   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 ธันวาคม 2565   74  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 สิงหาคม 2565   69  สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร เดือน ธันวาคม ปี พ...  60  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565   55  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    55  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2565   52  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 17 กันยายน 2565   51  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 18 สิงหาคม 2565   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131