ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2565

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสินค้าประมง ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือน มี...  155   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2565   139  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 เมษายน 2565   138  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2565   135  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2565   124  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 พฤษภาคม 2565   108  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 มีนาคม 2565   93  กราฟและตารางแสดงชนิดสินค้าประมง ของด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2565   92  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   90  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131