โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |   ข่าววันที่: 2021-01-08 |  อ่าน: 152 ครั้ง
 

        วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง สนับสนุนและมอบพันธุ์พันธุ์ปลา ได้แก่ พันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาบ้า และปลาตะเพียน ให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2564 สนับสนุนพันธุ์แหนแดงให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารเสริมโปรตีนในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลา สนับสนุนจุลินทรีย์บำบัดน้ำในบ่อปลา และประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง  และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์ (บ้านโคกม่วง) หมู่ที่ 11 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000