รับสมัครเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

รับสมัครเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |   ข่าววันที่: 2021-01-14 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

      วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับประมงอำเภอวังวิเศษ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง  และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ  ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง หมู่ 12 ตำบลอ่าวตง จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000