เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |   ข่าววันที่: 2020-12-23 |  อ่าน: 183 ครั้ง
 

         วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามของนายพงษ์ศักดิ์ จิตรใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามของนายพงษ์ศักดิ์
จิตรใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000