ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง ปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |   ข่าววันที่: 2020-12-17 |  อ่าน: 190 ครั้ง
 

                 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการประมง ได้ให้ความรู้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง  และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ  กศน. อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000