พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-09-10 |  อ่าน: 256 ครั้ง
 

        วันที่ 10 กันยายน 2563 นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณชายหาดปากเมง หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง หมู่ที่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ซึ่งอนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ

        สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กรมประมง ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า ระยะ crab จำนวน 1,000 ตัว และยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์เต่าตนุและเต่ากระ จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000