กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-09-11 |  อ่าน: 182 ครั้ง
 

          วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่พันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า ให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานพี่เลี้ยง ได้แก่ โครงการชลประทานตรัง เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง จำนวน  37 รายๆ ละ 1,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000