กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-08-18 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

         วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ มอบปัจจัยการผลิตเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่พันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า ให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานพี่เลี้ยง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง รวมจำนวน  87 รายๆ ละ 1,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000