ตรวจสอบพรุละหมาด กรณีปลาตาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ตรวจสอบพรุละหมาด กรณีปลาตาย 

ข่าวกิจกรรม


        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งน้ำพรุละหมาด ม.2
ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คือ สำนักงานประมงจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ฯ เนื่องจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ว่าในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาพบปลาตายในพรุละหมาดจำนวน 100-200 กก.

        โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำตัวอย่างปลานิลมาวินิฉัยที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ เพื่อร่วมกันหาสาเหตุการตายของปลาในพรุละหมาด ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์ได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานประมงจังหวัดทราบแล้ว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ