ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 น. นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตรัง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ตรัง

      โดยกิจกรรมนี้นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “ดอกพุทธรักษา แทนใจ ถวายแด่พ่อ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีสำนักงานจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และศูนย์การค้าโรบินสัน ตรัง ร่วมกันจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป้าหมายกำหนดไว้ประมาณ 150,000 ดอก สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองตรัง และมีการเชิญชวนให้ประชาชนให้มาร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นดอกพุทธรักษาตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ