ต้อนรับคณะศึกษา มทร.ศรีวิชัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ต้อนรับคณะศึกษา มทร.ศรีวิชัย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 462 ครั้ง
 

       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ 

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาของทางคณะฯ จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อน ( Tropical Aquaculture Workshop) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อนในสภาพปัจจุบัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านวิชชาการ ภาษา และวัฒนธรรมด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000