ต้อนรับคณะศึกษา มทร.ศรีวิชัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ต้อนรับคณะศึกษา มทร.ศรีวิชัย 

ข่าวกิจกรรม


       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ 

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาของทางคณะฯ จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อน ( Tropical Aquaculture Workshop) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขตร้อนในสภาพปัจจุบัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านวิชชาการ ภาษา และวัฒนธรรมด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ