ยินดีต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ยินดีต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้เข้าเยี่ยมข้าราชการของหน่วยงานกรมประมงในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ท่านอธิบดี ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และเน้นย้ำให้
ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และเรียนรู้ทุกงาน

       นอกจากนี้ ท่านอธิบดี ได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้มาซื้อ
กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เพื่อนำไปเลี้ยงร่วมกับกุ้งขาว เป็นการควบคุมของเสียภายในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว และยังเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ