ยินดีต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ยินดีต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-05  |   ข่าววันที่: 2017-06-02 |  อ่าน: 438 ครั้ง
 

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้เข้าเยี่ยมข้าราชการของหน่วยงานกรมประมงในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ท่านอธิบดี ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และเน้นย้ำให้
ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และเรียนรู้ทุกงาน

       นอกจากนี้ ท่านอธิบดี ได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว เกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้มาซื้อ
กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เพื่อนำไปเลี้ยงร่วมกับกุ้งขาว เป็นการควบคุมของเสียภายในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว และยังเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000