สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-05  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 737 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เข้าสำรวจชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม) ในแม่น้ำตรัง ผลสืบเนื่องจากกรมประมง และสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์  ได้นำเสนอข่าวออนไลน์ของในหัวข้อข่าว “มหัศจรรย์แม่น้ำตรัง ตกกุ้งขายอย่างเดียว ได้เดือนละกว่า 3 หมื่น” นั้น

        ผลการสำรวจข้อมูลชาวประมงในแม่น้ำตรัง จำนวน 2 ราย คือ นายสมชาย ความเพียร และนายนพดล หงส์เกิด เป็นส่วนหนึ่งของผู้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรังของกรมประมง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะนานกว่า 5 ปี อีกทั้งในปี 2560
กรมประมงได้ทำการปล่อยกุ้งในหลายจุดของแม่น้ำตรัง รวม 10 ล้านตัว ภายใต้โครงการวิจัย ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการทำการประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง ได้กล่าวว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา จำนวนกุ้งก้ามกรามที่จับได้ในแม่น้ำตรังมีจำนวนมากขึ้น และพอใจกับการดำเนินการของกรมประมง ทั้งนี้ นายนพดล หงส์เกิด ซึ่งได้ยึดอาชีพหลัก คือ ตกกุ้งก้ามกราม ได้ให้ข้อมูลว่า ตนมีรายได้กว่า3 หมื่นบาทจริง และได้ก่อตั้งชมรมผู้ตกกุ้งขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยกันอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง และดูแลป้องกันผู้ทำการประมงผิดวิธี เช่นการวางยาเบื่อ อีกด้วย

         ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 11 (ตรัง) ขอขอบคุณชาวประมงทั้ง 2 ท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
นายสมโชค ผลิผล เจ้าหน้าที่ของอบต.ย่านซื่อ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานติดต่อชาวประมง มา ณ ที่นี้ด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000