สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม) 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เข้าสำรวจชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม) ในแม่น้ำตรัง ผลสืบเนื่องจากกรมประมง และสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์  ได้นำเสนอข่าวออนไลน์ของในหัวข้อข่าว “มหัศจรรย์แม่น้ำตรัง ตกกุ้งขายอย่างเดียว ได้เดือนละกว่า 3 หมื่น” นั้น

        ผลการสำรวจข้อมูลชาวประมงในแม่น้ำตรัง จำนวน 2 ราย คือ นายสมชาย ความเพียร และนายนพดล หงส์เกิด เป็นส่วนหนึ่งของผู้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรังของกรมประมง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะนานกว่า 5 ปี อีกทั้งในปี 2560
กรมประมงได้ทำการปล่อยกุ้งในหลายจุดของแม่น้ำตรัง รวม 10 ล้านตัว ภายใต้โครงการวิจัย ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการทำการประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง ได้กล่าวว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา จำนวนกุ้งก้ามกรามที่จับได้ในแม่น้ำตรังมีจำนวนมากขึ้น และพอใจกับการดำเนินการของกรมประมง ทั้งนี้ นายนพดล หงส์เกิด ซึ่งได้ยึดอาชีพหลัก คือ ตกกุ้งก้ามกราม ได้ให้ข้อมูลว่า ตนมีรายได้กว่า3 หมื่นบาทจริง และได้ก่อตั้งชมรมผู้ตกกุ้งขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยกันอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง และดูแลป้องกันผู้ทำการประมงผิดวิธี เช่นการวางยาเบื่อ อีกด้วย

         ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 11 (ตรัง) ขอขอบคุณชาวประมงทั้ง 2 ท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
นายสมโชค ผลิผล เจ้าหน้าที่ของอบต.ย่านซื่อ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานติดต่อชาวประมง มา ณ ที่นี้ด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  66  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ