พบปะเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ ครั้งที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

พบปะเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ ครั้งที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 491 ครั้ง
 

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ในนามตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดกิจกรรมพบปะเกษตรกรของโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศพจ.เขต 11 (ตรัง)

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร สนง.ประมงจังหวัดตรัง หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง และกลุ่มพร้อมของโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000