พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ชนิดสัตว์น้ำ ขนาด (ซม.) ราคา (บาท) จำนวน (ตัว)
ปลานิลเเปลงเพศ 2-3 0.30 -
ปลานิลเเปลงเพศ 3-5 0.50 1,500
ปลาบ้า 2-3 0.25 3,000
ปลาบ้า 3-5 0.50 -
ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 10,000
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 -
ปลาไน 3-5 0.20 -
ปลากระแห 3-5 0.25 -
ปลาคาร์ป 5-7 2.5 600
ปลาทอง 3-4 6 500
ปลาทองโคเมท 3-5 6 -
ปลาทองโคเมท 5-7 10 300
ปลาหางนกยูง 2-2.5 2 300
ปลากัดจีน 2-3 2 300
ปลากัดครีบสั้น 2-3 3 -
กบ 45 วัน 1.50 -
กุ้งก้ามกราม 1 - 1.5 0.20 -

 

สนใจติดต่อด้วยตนเองหรือ ติดต่อที่หมายเลข***โรงเพาะฟัก 095 007 2837 (ติดต่อในวันและเวลาราชการ 8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)
(เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  180  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  90  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   79  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   61  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   57  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ