การสาธิต และร่วมทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การสาธิต และร่วมทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การสาธิต และร่วมทำหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)..คลิก

      วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สาธิตการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน ภายในศูนย์ฯ และร่วมกันทำหน้ากากอนามัยสำหรับใช้เอง เพื่อป้องกันการติดเขื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

    รายละเอียด 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  email  trang_inland@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7527-0640  FAX 0-7527-0641  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6