สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-18 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

        วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามแก่ประชาขนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 130,000 ตัว โดยมีนายเสกสรร มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญเป็นตัวแทนรับมอบ และนำให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ตามกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000